[ home ]

Du kan enten hoppe videre til:

--> Opgaver & noter fra medievidenskab

Eller se lidt om de fag jeg har haft:

Organisationskommunikation med praktik
Oparbejdelse af praktisk og teoretisk kendskab til kommunikationsstyring og organisationsanalyser.

International communication policy & regulation.
Forsøg på at gennemskue de markeder/organisationer/brugerønsker mv. som opstår i kølvandet på stadigt mere udbredt brug af digitale netværk.

Interaktive kommunikationsformer:
Som sætter fokus på nye medier/kommunikationsformer.

Mediesystemanalyse:
Der går ud på at oparbejde en evne til at analysere forskellige virksomheders/organisationers/markeders sammensætning, mål, kultur mv.

Receptionsanalyse:
Som er 'det store fag' på grunduddannelsen. Evnen til at tilrettelægge og udføre små og store kvantitative og kvalitative undersøgelser (især kvalitative).

Story telling/Visuelle medier
Produktion af en kortfilm med hovedvægten lagt på evnen til at formidle sin historie.

Kulturteori:
Som tager over hvor videnskabsteori slap. Gennemgår forskellige syn på medier og påvirkninger af social adfærd, historie og sådan noget.

Medieproduktion:
Der handler om at opbygge evner i at ideudvikle, tilrettelægge og producere forskellige ting som fx brochurer mv. Desuden indeholder det en del om PR, Imagestyring. Desuden er der i andet halvår indlagt et radiomodul hvor man producerer et antal korte radioindlag og en længere feature.

Videnskabsteori
Som er et oversigtfag over forskellige videnskabelige strømninger og en god introduktion til det at læse.

Tekstanalyse:
Hvor det går ud på at oparbejde en evne til at vurdere forskellige medietekster (tv, radio, film, video, computerspil, reklamer mv.) i forhold til virkemidler, målgrupper, fortælleteknik mv.

Se også Information & Medievidenskabs officielle side.