Opgaver & Noter

Opgaverne er i PDF format. For at læse dem skal du bruge programmet Acrobat Reader fra Adobe. Det kan downloades her: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Emusic, Thomas Lue Lytzen & Franz Berliner

The scope of this paper is to analyse the challenges the music industry faces when it is to act in a network economy where the distribution of music is no longer restricted to selling physical artifacts to consumers through ordinary outlets – when a box is no longer enough. That is, we wish to uncover what happens when music becomes e-music.


Bit af sted, Franz Berliner

En analyse af computeren og Internet som rammesættere for social adfærd. Tager udgangspunkt i Meyrowitz' "No Sense of Place" og inddrager synspunkter fra Negroponte, Nørretranders m.fl.


Tekstanalyse samlingen
Noter til John Fiske: Introduction to communication studies, Peter Harms Larsen: Faktion, Fjord Jensen: Mytekritik, Finn Frandsen: Kategoriseringsmodeller mv., Grodal m.fl.: Tekststrukturer, Søren Kolstrup: Kompendium om tekster og modeller, Van Dijk: News as Discourse, Allan Bell: The language of news media, Stig Hjarvard: Om tid og rum i TV-nyheder, Bruun & Frandsen: Radioæstetik & Analysemetoder, Ib Bondebjerg: Den sociologiske og visuelle lyd, Søren Kolstrup: Billedanalysens parametre, Roland Barthes: Billedets retorik, Søren Kolstrup: Tekst og billede, Søren Kolstrup: Checkliste til billedanalysen, James Monaco: How to read a film, John Ellis: fra Visible Fictions.

Noter til Lakoff & Johnson
Noter til bogen: Metaphors We Live By.